ඇසෝසියේටඩ් මෝටර් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සමාගම

වාහන ලීසිං/ කුලී සින්නක්කර

ඔබේ සිහින වාහනය යථාර්ථයක් කර ගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි / ලියාපදිංචි නොකළ වාහන සඳහා අසමසම ලීසිං / කුලී සින්නක්කර / වාහන ණය පහසුකම් අපි ලබා දෙන්නෙමු. AMF සමඟ පහසු ලීසිං භුක්ති විඳින්න සහ ඔබේ සිහින වාහනය කිසිදු අපහසුතාවයකින් තොරව හිමි කරගන්න.

ලීසිං සඳහා ඉක්මන් අනුමැතිය

AMF සමග වාහන ලීසිං සහ කුලී සින්නක්කර ගැනීම ඔබ සිතුවාටත් වඩා පහසුය.

AMF ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම මූල්‍ය සමාගමක් වන අතර, ලීසිං සහ කුලී සින්නක්කර සේවා හරහා වාහන මිලදී ගැනීමට ණය පහසුකම් ලබා ගැනීම හැකි තරම් පහසු කරයි. ඔබට සුදුසු සහ ගැලපෙනම ණය පහසුකම, ලියාපදිංචි හෝ ලියාපදිංචි නොකල වාහන වෙනුවෙන් ලබා දීමට අප සූදානම්.

බයික් / ත්‍රී රෝද ලීසිං සඳහා

ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවන්ට සරිලන පරිදි ආකර්ෂණීය පොලී අනුපාතයක් සමඟ අවම ගෙවීමක් සඳහා පුළුල් පරාසයක පාපැදි සහ ජනප්‍රිය ත්‍රිරෝද රථ ආකෘති සඳහා අපි ලීසිං පහසුකම් ලබා දෙන්නෙමු.

2W ලීසිං සඳහා අවශ්‍ය ලියකියවිලි.

  • සමාගම විසින් නම් කරන ලද බලයලත් තක්සේරු නියෝජිතයෙකු විසින් තක්සේරු කිරීම (අළුත් නම් අවශ්‍ය නොවේ)
  • විකුණන්නාගේ ඉන්වොයිසිය
  • අයදුම්කරුගේ සහ ඇපකරුවන්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත
  • ස්ථිර පදිංචිය සනාථ කිරීම සඳහා ලියකියවිලි.

ත්‍රිරෝද රථ සඳහා ලීසිං පහසුකම් ද අපි ලබා දෙන්නෙමු.

 

4W ලීසිං සඳහා අවශ්‍ය ලියකියවිලි:

මූලික අවශ්‍යතා:

  • සමාගම විසින් නම් කරන ලද බලයලත් තක්සේරු නියෝජිතයෙකු විසින් තක්සේරු කිරීම (අළුත් නම් අවශ්‍ය නොවේ)
  • විකුණන්නාගේ ඉන්වොයිසිය
  • නිසි පරිදි සම්පුර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් සහ ඇපකරු අයදුම්පත්
  • සමාගමට පිළිගත හැකි ඇපකරුවන්

AMF ලීසිං සමග ඔබ ලබන අත්දැකීම්

මූලික අවශ්‍යතා

රැකියාවක නියුතු අයැදුම්කරුවන් සඳහා අවශ්‍ය වෙනත් ලියකියවිලි

ව්‍යාපාරිකයන් අයැදුම්කරුවන් සඳහා අවශ්‍ය ලියකියවිලි

සංස්ථාපිත ආයතන සඳහා

සංස්ථාපිත ආයතන සඳහා

ධුර කාලය අවසානයේදී දැරිය හැකි මාසික ආපසු ගෙවීමක් සහ එකවර ගෙවීමක් සහිත වාහනයකට එරෙහිව පුද්ගලයෙකුගේ කාරක ප්‍රාග්ධනය / මුදල් ප්‍රවාහ අවශ්‍යතා සපුරාලීම.

ලීසිං වාරික

වාහන වර්ගයවාර්ෂික ලීසිං වාරික​
යතුරුපැදි ලීසිං32% P.A.
ත්‍රීවීල් ලීසිං25% P.A.
සැහැල්ලු ට්‍රක් රථ ලීසිං13% P.A.

බාගත කිරීම්

NoDescriptionDownload
1Four Wheeler Application Client
2Four Wheeler Application Guarantor
3Two and Three Wheeler Application Guarantor and Client

අප හා සම්බන්ධ වන්න


    වැඩි විස්තර සඳහා