அசோஷியேட்டட் மோட்டர் ஃபினான்ஸ் கம்பனி பி.எல்.சி.

நிலையான வைப்புகள்

வட்டிக் கொடுப்பனவு மாதாந்தம், காலாண்டுதோறும், ஆண்டுக்கு இரு தடவைகள், வருடாந்தம் அல்லது முதிர்ச்சியில்

AMF நிலையான வைப்புகள்

AMF நிலையான வைப்பு உங்களுக்கு முற்றிலும் உகந்த தீர்வாகும்! ரூ.5,000/- என்ற குறைந்தபட்ச ஆரம்ப வைப்புடன் கணக்கை ஆரம்பிக்கலாம். கவர்ச்சியான வட்டி வீதம் வழங்கப்படும். சிறந்த வருமானத்தைப் பெற இது உங்களுக்கு மிகச் சிறந்த வாய்ப்பாகும்.

வட்டி வீதங்கள்

வழமையான வீதங்கள்

MonthsMonthly (P.A)A.E.R (P.A)Maturity (P.A)A.E.R (P.A)
1 Month--20.00%21.94%
3 Months19.50%21.34%21.00%22.71%
6 Months20.00%21.94%21.00%22.10%
12 Months20.50%22.54%22.00%22.00%
15 Months20.00%21.94%21.50%20.98%
18 Months20.00%21.94%21.50%20.48%
24 Months20.00%21.94%21.50%19.58%
36 Months17.00%18.39%21.50%18.05%
48 Months16.50%17.81%21.50%16.78%
60 Months17.50%18.97%21.50%15.72%

சிரேஷ்ட பிஜைகளுக்கான வீதம்

60 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடையவர்கள் சிரேஷ்ட பிரஜைகளாகக் கொள்ளப்படுவார்கள்.

சிரேஷ்ட பிஜைகளுக்கான வீதம்

MonthsMonthly (P.A)A.E.R (P.A)Maturity (P.A)A.E.R (P.A)
1 Month--20.00%21.94%
3 Months19.50%21.34%21.00%22.71%
6 Months20.00%21.94%21.00%22.10%
12 Months21.00%23.14%22.50%22.50%
15 Months20.50%22.54%22.00%21.45%
18 Months20.50%22.54%22.00%20.94%
24 Months20.50%22.54%22.00%20.00%
36 Months17.50%18.97%22.00%18.40%
48 Months17.00%18.39%22.00%17.10%
60 Months18.00%19.56%22.00%16.00%

பதிவிறக்கங்கள்

NoDescriptionDownload
1FD Application
2KYC Individual Form
3KYC Corporate Form
4FD Nomination

தொடர்பு விபரங்கள்