அசோஷியேட்டட் மோட்டர் ஃபினான்ஸ் கம்பனி பி.எல்.சி.

நிதித் தகவல்கள் மற்றும் KPI

நிதி நிலை

Annual Report 2021-2022

Annual Report
2021/2022

AMF Annual Report 2020-2021

Annual Report
2020/2021

AMF AMF AMF AMF Annual Report 2019/2020

Annual Report
2019/2020

AMF Annual Report 2018/2019

Annual Report
2018/2019

AMF Annual Report 2018/2018

Annual Report
2017/2018

வருடாந்த நிதி அறிக்கைகள்

இல. விபரம்ஆண்டுபதிவிறக்கம்
12022 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2022
22021 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2021
32020 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2020
42019 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2019
52018 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2018
62017 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2017
72016 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2016
82015 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2015

முடிவடைந்த ஆறு மாதங்களுக்கான நிதி அறிக்கைகள்

NoDescriptionYearDownload
1Financial Statements for six month ended as at 30th September 20222022
2Financial Statements for six month ended as at 30th September 20212021
3Financial Statements for six month ended as at 30th September 20202020
4Financial Statements for six month ended as at 30th September 20192019
5Financial Statements for six month ended as at 30th September 20182018
6Financial Statements for six month ended as at 30th September 20172017
7 Financial Statements for six month ended as at 30th September 2016 2016
8Financial Statements for six month ended as at 30th September 20152015

ICRA அறிக்கைகள்

இல.விபரம்ஆண்டுபதிவிறக்கம்
1AMF தரப்படுத்தல் அடிப்படை செப். 28 - 20212021
2AMF தரப்படுத்தல் அடிப்படை செப். 28 - 20202020
3AMF தரப்படுத்தல் அடிப்படை செப். 28 - 20192019
4AMF தரப்படுத்தல் அடிப்படை செப். 28 - 20182018
5AMF தரப்படுத்தல் அடிப்படை செப். 28 - 20172017
6AMF தரப்படுத்தல் அடிப்படை செப். 28 - 20162016