அசோஷியேட்டட் மோட்டர் ஃபினான்ஸ் கம்பனி பி.எல்.சி.

நிதித் தகவல்கள் மற்றும் KPI

நிதி நிலை

Annual Report
2022/2023

Annual Report 2021-2022

Annual Report
2021/2022

AMF Annual Report 2020-2021

Annual Report
2020/2021

AMF AMF AMF AMF Annual Report 2019/2020

Annual Report
2019/2020

AMF Annual Report 2018/2019

Annual Report
2018/2019

AMF Annual Report 2018/2018

Annual Report
2017/2018

வருடாந்த நிதி அறிக்கைகள்

இல. விபரம்ஆண்டுபதிவிறக்கம்
12023 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2023
22022 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2022
32021 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2021
42020 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2020
52019 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2019
62018 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2018
72017 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2017
82016 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2016
92015 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2015

முடிவடைந்த ஆறு மாதங்களுக்கான நிதி அறிக்கைகள்

NoDescriptionYearDownload
1Financial Statements for six month ended as at 30th September 20222022
2Financial Statements for six month ended as at 30th September 20212021
3Financial Statements for six month ended as at 30th September 20202020
4Financial Statements for six month ended as at 30th September 20192019
5Financial Statements for six month ended as at 30th September 20182018
6Financial Statements for six month ended as at 30th September 20172017
7 Financial Statements for six month ended as at 30th September 2016 2016
8Financial Statements for six month ended as at 30th September 20152015

Credit Rating Reports

NoDescriptionYearDownload
1AMF Rating Rationale Jul-17-20232023
2AMF Rating Rationale Oct-08-20212021
3AMF Rating Rationale Sep-28-20202020
4AMF Rating Rationale May-22-20192019
5AMF Rating Rationale May-15-20182018
6AMF Rating Rationale June-12-20172017
7 AMF Rating Rationale Sep-13-20162016