அசோஷியேட்டட் மோட்டர் ஃபினான்ஸ் கம்பனி பி.எல்.சி.

நிதித் தகவல்கள் மற்றும் KPI

நிதி நிலை

Annual Report
2022/2023

Annual Report 2021-2022

Annual Report
2021/2022

AMF Annual Report 2020-2021

Annual Report
2020/2021

AMF AMF AMF AMF Annual Report 2019/2020

Annual Report
2019/2020

AMF Annual Report 2018/2019

Annual Report
2018/2019

AMF Annual Report 2018/2018

Annual Report
2017/2018

வருடாந்த நிதி அறிக்கைகள்

இல. விபரம்ஆண்டுபதிவிறக்கம்
12024 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2024
22023 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2023
32022 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2022
42021 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2021
52020 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2020
62019 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2019
72018 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2018
82017 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2017
92016 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2016
102015 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள்2015

முடிவடைந்த ஆறு மாதங்களுக்கான நிதி அறிக்கைகள்

NoDescriptionYearDownload
1Financial Statements for six month ended as at 30th September 20232023
2Financial Statements for six month ended as at 30th September 20222022
3Financial Statements for six month ended as at 30th September 20212021
4Financial Statements for six month ended as at 30th September 20202020
5Financial Statements for six month ended as at 30th September 20192019
6Financial Statements for six month ended as at 30th September 20182018
7Financial Statements for six month ended as at 30th September 20172017
8 Financial Statements for six month ended as at 30th September 2016 2016
9Financial Statements for six month ended as at 30th September 20152015

Credit Rating Reports

NoDescriptionYearDownload
1AMF Rating Rationale Jul-17-20232023
2AMF Rating Rationale Oct-08-20212021
3AMF Rating Rationale Sep-28-20202020
4AMF Rating Rationale May-22-20192019
5AMF Rating Rationale May-15-20182018
6AMF Rating Rationale June-12-20172017
7 AMF Rating Rationale Sep-13-20162016